Bekijk project
Route

Media Innovatie Campus

Connecting creative worlds

Ontdek meer
Creative minds

Centrum voor professionals en talenten in de creatieve industrie

MICA brengt creatieve werelden uit het onderwijs en het bedrijfsleven samen. Als netwerk, on- en offline. Door interactie tussen studenten en professionals te bevorderen ontwikkelt MICA zich tot een toonaangevend centrum voor de creatieve industrie.

Projecten

Nieuws en generatie Z

Jonge nieuwsconsumenten

Studenten op weg naar LC Awards

Achter de schermen

Nieuws en generatie Z

Jonge nieuwsconsumenten

Studenten op weg naar LC Awards

Achter de schermen

Veelgestelde vragen

Alles wat je moet weten over MICA

Waar is MICA gevestigd?
MICA is gevestigd aan de Sixmastraat 15 in Leeuwarden. In het gebouw dat iedereen kent van de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. In het pand zitten naast Mediahuis Noord als uitgever van de nieuwsmerken meerdere bedrijven op het snijvlak van media, marketing, communicatie en cyber en studenten van NHL Stenden en Friesland College.
Wanneer start de (ver)bouw?
De procedures voor de (ver)bouw van het pand zijn bij de gemeente Leeuwarden in gang gezet. In de loop van 2022 zullen naar verwachting de eerste (ver)bouwactiviteiten zichtbaar worden.
Kan ik mij aanmelden als student bij MICA?
Niet rechtstreeks. Opleidingen van NHL Stenden Hogeschool en ROC Friesland College werken met bedrijven samen in MICA. Als je je wilt ontwikkelen in de creatieve sector, raden we aan om je aan te melden bij een van de kennisinstellingen.
Hoe kan ik als bedrijf samenwerken met MICA?
Samenwerken kan op veel verschillende niveaus. Als je op zoek bent naar permanente huisvesting, brainstormsessies in een creatieve omgeving of een studioruimte voor een dag. Of als je als bedrijf een inspirerend project wilt starten met studenten. Neem contact op en we bespreken de mogelijkheden.
Wie zijn de initiatiefnemers van MICA?
In 2018 stond Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa volop in de schijnwerpers en ontstond het idee om als vervolg een centrum voor de creatieve industrie in de stad te ontwikkelen. In 2019 werd het idee uitgewerkt door NDC mediagroep (nu Mediahuis Noord), NHL Stenden Hogeschool en ROC Friesland College. De drie partijen sloten een samenwerkingsovereenkomst en vormden met twintig partners in de creatieve sector een collectief dat met succes een RIF-subsidie voor MICA bij het ministerie van onderwijs aanvroeg.
Wie is eigenaar van het pand?
FB Oranjewoud. Een stichting die is voortgekomen uit Stichting Friesland Bank en zich het bevorderen van de noordelijke economie en identiteit ten doel heeft gesteld. De verbouw en nieuwbouw van het pand aan de Sixmastraat 15 in Leeuwarden gaat hand in hand met de inhoudelijke ontwikkeling van MICA. Kroeze & Partners BV is door FB Oranjewoud als projectontwikkelaar bij het (ver)bouwproces betrokken.
Is voor de verbouw een bestemmingsplanwijziging nodig?
De realisatie van de eerste fase (het bouwen van twee extra bouwlagen op het bestaande kantoorpand) past binnen het huidige bestemmingsplan. Hier is dus alleen een reguliere omgevingsvergunning voor nodig. Voor het overige deel van het plan moet eerst een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Informatie daarover zullen we op deze site vermelden.
Heeft dit plan gevolgen voor de woonkwaliteit van omwonenden?
Natuurlijk wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met omwonenden. Er worden bij alle schetsen voor het pand studies gedaan naar bijvoorbeeld het effect van de bouw op zoninval en schaduwwerking. Omwonenden zijn in een online bijeenkomst (fysiek was niet mogelijk als gevolg van corona maatregelen) volledig bijgepraat. In de toekomst zullen we omwonenden opnieuw bijpraten als er een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is.
Wordt bij de plannen rekening gehouden met duurzaamheid?
Duurzaamheid in brede zin is voor de Media Innovatie Campus een belangrijk thema. Zo werken we samen met partners aan een duurzaamheidsplan voor dit project op het gebied van mobiliteit. Natuurlijk stimuleren we het gebruik van openbaar vervoer, fietsen en lopen. We denken aan het gebruik van deelauto’s en elektrisch rijden. Ook voor het energiegebruik werken we plannen uit die zo groen mogelijk zijn.
Wordt het gebied in de toekomst letterlijk groener dan het nu is?
In het stedenbouwkundige plan is al veel groen toegevoegd. Tijdens de verdere uitwerking van het plan zal de nadruk komen te liggen op verminderen van hittestress, mogelijkheden voor waterberging en veel groenvoorzining.