Bekijk project
Route
Nieuws & verhalen

AI & menselijke creativiteit: Rol van media in transities met Jarno Duursma

AI & menselijke creativiteit: Rol van media in transities met Jarno Duursma.AI en menselijke creativiteit: gaan die eigenlijk samen? Welke rol speelt media in de vele transities? Daarover gaan wij het hebben op 12 april bij MICA.De samenleving verandert snel en ingrijpend en dat geldt zeker voor het werk waar professionals in de creatieve sector zich mee bezighouden. Het vak verandert inhoudelijk door ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI). En de rol van media wordt steeds belangrijker in de transitie naar duurzamer gedrag. Hoe speelt de creatieve sector daar op in en hoe kunnen bedrijfsleven en kennisinstellingen daarin zo vruchtbaar mogelijk samen optrekken.Dat is het uitgangspunt voor een symposium dat de Media Innovatie Campus (MICA*) organiseert op 12 april in Leeuwarden. Ook een beetje om te vieren dat het initiatief om tot een Media Innovatie Campus te komen drie jaar geleden van start ging en nu een nieuwe fase van verduurzaming ingaat. De stichting MICA is opgericht en Corrie Ponne is als directeur aangesteld.

Keynote-spreker is Jarno Duursma, een onafhankelijk technologie-expert, publicist, onderzoeker en spreker op het gebied van digitale technologie. We zijn allemaal getriggerd door programma’s als Chat GPT en vragen ons af of AI systemen ooit net zo creatief of zelfs creatiever worden dan de mens? Hoe ziet zulke creativiteit eruit? En wat betekent dat dan voor onze ‘old school’ creativiteit? En wat betekent het voor ons onderwijs en de manier waarop we studenten voorbereiden op hun toekomstige werkzaamheden.

Jarno Duursma zoomt in op kunstmatige intelligentie, creativiteit, synthetische media, generatieve kunstmatige intelligentie, machines met verbeeldingskracht en de manier waarop we daar mee om kunnen gaan. Daarna gaan we in gesprek met de aanwezige studenten, docenten en professionals met een panel waar ook Bianca Harms (professor in Transformational Media at the Academy for Communication and Creative Business bij NHL-Stenden) en Dano Nunes (Creative Director bij Junction Creative & Digital Design) in plaatsnemen.

Na de pauze is Bianca Harms de tweede spreker. Zij gaat in op de sleutelrol die media spelen in de transitie naar duurzamer gedrag. Om dit effect te bereiken, moet de boodschap wel op de juiste manier worden verpakt en overgebracht naar de ontvanger. En dat blijkt nog niet zo gemakkelijk voor organisaties, merken en beleidsmakers.

Djoerd de Graaf (hoofd cluster onderwijs bij SEO Amsterdam Economics) en Tamara Doeve (onderzoeker bij hetzelfde instituut) lichten het recent verschenen rapport ‘Verduurzaming van publieke waarde door samenwerking in het mbo’ toe. Een bumpy road, zoals ook MICA ervaren heeft. Maar waar vinden onderwijs en bedrijfsleven elkaar het best in een voor alle partijen vruchtbare samenwerking.

WANNEER: woensdag 12 april 2023.

WAAR: MICA, Sixmastraat 15, Leeuwarden

TIJD: Inloop 15.30 – Einde 19.00 uur met voorafgaand een netwerkborrel.

Je kunt je gratis aanmelden voor deze bijeenkomst via deze link.

Het staat je vrij collega’s, partners of relaties die geïnteresseerd zijn in MICA en de ontwikkelingen in de creatieve sector mee te nemen naar het symposium. Stuur ze simpelweg de link van deze pagina door.

Tot ziens op 12 april!

*Doel van de stichting MICA is om een regionaal centrum voor de creatieve industrie te vormen, waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen intensief samenwerken. Het moet een ‘boost’ geven aan de kwaliteit en omvang van de creatieve sector in de regio.