Bekijk project
Route
Nieuws & verhalen

Media Innovatie Campus wordt MICA

Met het tekenen van een anterieure overeenkomst tussen de gemeente Leeuwarden en stichting FB Oranjewoud en de onthulling van naam en beeldmerk is op dinsdag 22 juni een belangrijke vervolgstap gezet in de realisatie van de Media Innovatie Campus op het terrein van NDC mediagroep (nu: Mediahuis Noord).

De eerste stap

De grondexploitatieovereenkomst werd ondertekend op het stadhuis in Leeuwarden door wethouder Hein de Haan (Ruimtelijke Ordening, Gebiedsontwikkeling) en bestuurslid Tjeerd van der Hoek van Stichting FB Oranjewoud, in het bijzijn van wethouder Friso Douwstra (Economische Zaken, Onderwijs).

De overeenkomst betreft de ontwikkeling van het gebied aan de Sixmastraat waar NDC mediagroep gevestigd is tot een campus, passend binnen de visie van de gemeente over grote ontwikkelingen in de stad langs de Spoorzone. Een gebied dat loopt van de Werpsterhoek, langs de Marshallweg en het station naar de oostkant van de stad langs de spoorlijn naar Groningen.

‘De Media Innovatie Campus is een van de acht grote ontwikkelingen in dat gebied. Daarom zijn we blij dat we vandaag met het ondertekenen van deze overeenkomst een belangrijke eerste stap hebben gezet om het gebied van de Media Innovatie Campus te kunnen ontwikkelen’, vindt wethouder Hein de Haan.

Creatieve hub

Wethouder Friso Douwstra wijst op het economische belang van de realisatie van een creatieve hub. ‘Er ontstaat een doorlopende leerlijn in de creatieve sector in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Dat biedt perspectief op hoogwaardige werkgelegenheid in de regio.’

FB Oranjewoud ontwikkelt als eigenaar het pand waar NDC mediagroep gevestigd is tot een Media Innovatie Campus. ‘Het past in onze filosofie. De Media Innovatieve Campus maakt in Leeuwarden onderdeel uit van een belangrijke stedenbouwkundige ontwikkeling. En tegelijk realiseren we een centrum voor creatieve en innovatieve bedrijven in nauwe verbinding met het onderwijs.’

Nieuwe naam: MICA

Een tweede stap vandaag was de onthulling van de naam in combinatie met een uitdagend beeldmerk: MICA. Herkenbaar, eigen en krachtig, met een dynamisch logo. Zowel in kleurstelling als in vorm. Het logo is stapelbaar, vierkant of liggend bruikbaar.

In het najaar trekken de eerste studenten van zowel NHL Stenden als Friesland College het pand in, in combinatie met een aantal nieuwe bedrijven op het gebied van media en cyber. De fasegewijze verbouw van het pand begint naar verwachting eind dit jaar.