Bekijk project
Route
Nieuws & verhalen

Professionele structuur voor Media Innovatie Campus Leeuwarden

De Media Innovatie Campus (MICA) in Leeuwarden is bijna drie jaar onderweg en gaat een nieuwe fase in. Na een tijd van pionieren, is gekozen voor de vorming van een Stichting MICA en de benoeming van een directeur-bestuurder die de komende jaren verder vorm moet geven aan de samenwerking tussen de kennisinstellingen (Firda en NHL-Stenden) en het bedrijfsleven in de creatieve sector.

Doel van de stichting MICA is om een regionaal centrum voor de creatieve industrie te vormen, waarbij bedrijfsleven en kennisinstellingen intensief samenwerken. Het moet een ‘boost’ geven aan de kwaliteit en omvang van de creatieve sector in de regio.

Oprichting

Gistermiddag werd de stichting opgericht door de vier initiatiefnemers (Firda, NHL-Stenden, FB Oranjewoud en Mediahuis Noord) en de Raad van Toezicht geïnstalleerd. De RvT bestaat uit Carlo Segers (lid van het CvB van Firda namens de kennisinstellingen), bestuurslid Tjeerd van der Hoek van FB Oranjewoud en LC interim-hoofdredacteur Maarten Pennewaard namens Mediahuis Noord. Corrie Ponne is benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder van MICA. Ze heeft in meerdere functies gewerkt aan vormen van publiek-private samenwerking.

Dat vier partijen als founders van de Stichting MICA fungeren, geeft aan dat er vertrouwen bestaat om de publiek-private samenwerking een vervolg te geven. Op 12 april wordt deze mijlpaal gevierd met een symposium.